นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ม.1-3

IMG_6133
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557  ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา  วันที่ 28 สิงหาคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ครูหลวง เป็นกรรมการ แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ม.1-3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*