สอบ RT

 วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ จัดสอบ RT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาพเพิ่มเติม>>