สอบออนไลน์จากคลังข้อสอบโอเนต แหลมทอง

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียน ป.6 และ ม.3 ทดสอบออนไลน์จากคลังข้อสอบ Onet ออนไลน์ ของโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 

คลังข้อสอบ

 

 

 

ภาพเพิ่มเติม>>