ผู้บริหารโรงเรียนใน ศูนย์ลำน้ำเจียง ร่วมกันออกนิเทศ

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารโรงเรียนใน ศูนย์ลำน้ำเจียง ร่วมกันออกนิเทศชั้นเรียนโรงเรียนภายในศูนย์ 

 

 

ภาพเพิ่มเติม>>