ประกวด Obec Awards คณะครู

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ เข้าร่วมการประกวด  Obec Awards  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ภาพเพิ่มเติม>>