จิตอาสาพระราชทาน

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ภาพเพิ่มเติม>>