กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียนได้แก่

1. โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

2. โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน

3. โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง

4. โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม>>