แสดงไวโอลินต้อนรับศึกษาธิการ สมเกียรติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค