เปิดบ้านวิชาการ63 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

เปิดบ้านวิชาการ63 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

บทความที่เกี่ยวข้อง: