งานแต่งงาน ที่ สยามริเวอร์

แสดงไวโอลินงานหมั้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ทชัยภูมิ