งานแต่งงานลูกชาย ผอ.

นักดนตรีไวโอลิน จำนวน 7 คน แสดงงานแต่งงานลูกชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ