งานวันครู 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561  ณ ห้อประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1