งานวันครูปี 2560

แสดงไวโอลินงานวันครู 16 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จัดโดย สพป.ชัยภูมิ 1