กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561