อบรมพัฒนาครูหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต

 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์จัดอบรมพัฒนาครูหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต (Digital literacy)

26 มิ.ย.64 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ หลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต(Digital literacy) ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ปัทมา พุทธแสน ที่ให้โอกาสเป็นวิทยากรในการอบรม และขอขอบคุณท่าน ศน.รัชนีกร เพ็ชรเวียง ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ ผลงานผู้เข้ารับการอบรม https://ltp.chaiyaphum1.go.th/digital-literacy/websitekru