คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ICT สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ICT สพป.ชัยภุมิ เขต 1