แสดงดนตรีงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ชัยภูมิ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ถนนคนเดินชัยภูมิ