รายงานตัวรอง ผอ

 รายงานตัว รอง ผอ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์