ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา  วันที่ 11 สิงหาคม 2560