กิจกรรมนักเรียน D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2562