อบรมสร้างสื่อจากโปรแกรม Construct2

สร้างสื่อจากโปรแกรม Construct2  อบรมที่ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2558  ศึกษาเพิ่มจากกลุ่มหัดสร้างเกมจาก Construct2 โดย อ.อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา

screenshot_274

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*