โครงงานคุณธรรม ป.1-3 รางวัลชนะเลิศ

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2561