นักเรียนไวโอลิน ประกวดโครงงานคุณธรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561 ระดับเขต ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ