งานกีฬาศูนย์พญาแล ปี 2560

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง เดินขบวนพาเหรดจาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สู่ สนามกีฬากลาง