โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ เลี้ยงรับ

 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 นางปัทมา พุทธแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี เพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้มีเกียรติร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา ท่าน ผอ.ใบบุญ บุญทน พี่ๆ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และพี่เพื่อนน้องอีกหลายท่าน