แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.1

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นำคณะครูออกแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในเขตบริการ

ภาพเพิ่มเติม>>