สอบ Onet

 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สอบ onet นักเรียน ป.6 และ ม.3 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ เป็นสนามสอบนักเรียน ม.3 ต.แหลมทอง 

ภาพเพิ่มเติม>>