สอบ NT

 วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ จัดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ภาพเพิ่มเติม>>