ร่วมงานกีฬาภายใน

 

วันที่ 10 พ.ย.63 รร แจ้งตราดคลองไทร  และ รร หินเหิบซับภูทอง
12 พ.ย.63 รร พัฒนาสามัคคี