รับการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ

 วันที่ 25 มีนาคม 2564  รับการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ภาพเพิ่มเติม>>>