พิธีวันพ่อ

 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม อ.ภักดีชุมพล

ภาพเพิ่มเติม>>