กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เช่น มะเขือ คะน้า และ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด

ภาพเพิ่มเติม>>