ดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว

คณะศึกษาดูงานมอนเทสเซอรี่ จาก สปป.ลาว 8 มกราคม 2561
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน