คณะทำงานวิทยากรการอบรม Google Datastudio สพป.ชัยภูมิ เขต 1

        สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมออนไลน์ Google Datastudio ในวันที่ 24 เมษายน 2564 และ รอบสอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2564