อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.1

 

อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1 www.chaiyaphum1.go.th/webschool  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555