อบรมอินทราเนตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

เข้ารับการอบรม อินทราเนตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดย กลุ่มสื่อ สพป.ชย.1 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557  ณ ไร่ใบเตย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a comment

Your email address will not be published.


*