อบรมสร้าง App android ลง Tablet otpc

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัติสัมพันธ์ ประเภท Application ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2556 จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี วิทยากรหลัก โดย อ.รัชตี จาก ม.เกษตร ซึ่งในการพัฒนาสื่อครั้งนี้ใช้โปรแกรม Androidsdk วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อ เพื่อใช้ในการสอน โดย Tablet ซึ่งในเร็วๆนี้ Tablet จะถูกนำมาใช้สำหรับการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*