สอน นศ.ป.โท หลักสูตรและการสอน

สอน นศ.ป.โท หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องการสร้างสื่อ CAI เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2559
20161119