วิทยากร ช่วยอบรม ควบคุมภายใน 2560

ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชย.1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560