โรงเรียนสุนทรวัฒนา เลี้ยงส่งรับตำแหน่ง รอง ผอ.

 วันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2563

คณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรวัฒนา จัดเลี้ยงส่ง เพื่อเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์