อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวเว็บไซต์โรงเรียนสุนทรวัฒนา

อบรมและลงมือปฏิบัติจริงๆในการทำเว็บไซด์ของโรงเรียนสุนทรวัฒนาและสายชั้นเริ่มจากสายชั้นปฐมวัยถึงสายชั้นป.6ๆรวม 7 สายชั้น

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*