วิทยากรอบรม ita โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 วิทยากรอบรม ita โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 44 โรงเรียน

ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563