คณะทำงานอบรม ปพ.3 ออนไลน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

ร่วมเป็นคณะทำงานการจัดอบรม การทำ ปพ.3 ออนไลน์ สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1