ประชุมทำข้อตกลง และ เตรียมประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ รอบ 6 เดือนแรก

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ประชุมทำข้อตกลง และ เตรียมประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ รอบ 6 เดือนแรก

28 มิ.ย.64 ทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา Performance Agreement(PA4) เตรียมประเมินรอง ผอ.รอบแรก