ตัวอย่างของการพัฒนาการของจิตที่ดีขึ้นหลังจากการปฎิบัติอานาปานสติอย่างต่อเนื่อง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a comment

Your email address will not be published.


*