ตัวอย่างของการพัฒนาการของจิตที่ดีขึ้นหลังจากการปฎิบัติอานาปานสติอย่างต่อเนื่อง

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*