แสดงดนตรีวันต่อต้านคอรัปชันสากล ชัยภูมิ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ