กรรมการตัดสินดนตรีสตริงระดับ ม.1-3

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ