กรรมการดนตรีสตริง

กรรมการดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

20160928_110540

20161006_081324

20161006_081325